4.10.07

Parowóz czy elektrowóz?

Parolokomotivo aŭ elektrolokomotivo?

Brak komentarzy: